Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne "PRAXIS"
licznik

:: Aktualności ::

Parę słów o metodzie

INTEGRACJA SENSORYCZNA jest to neurologiczny proces w trakcie którego mózg segreguje, rozpoznaje i interpretuje otrzymane ze wszystkich zmysłów informacje oraz łączy je ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami w taki sposób by mogły być wykorzystane do celowego działania. Proces ten jest podstawą rozwoju dziecka.

Metodę Integracji Sensorycznej wprowadziła w latach 70-tych XX wieku Jean Ayers – psycholog kliniczny, terapeutka zajęciowa. Jest to metoda adresowana przede wszystkim do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym o prawidłowym rozwoju które mają problemy w codziennym funkcjonowaniu zarówno w domu jak i w szkole. Jednak uniwersalność tej metody pozwala na jej wykorzystanie w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera a także z dziećmi niedowidzącymi i niedosłyszącymi.

Terapia Integracji Sensorycznej (SI) oparta jest na dokładnej diagnozie. W trakcie diagnozy terapeuta przeprowadza wywiad z rodzicami uzupełniony dodatkowymi kwestionariuszami, następnie wykonuje badanie oparte na Południowo-Kalifornijskich Testach Integracji Sensorycznej i Obserwacji Klinicznej. Na podstawie wykonanych badań i obserwacji zostają stworzone: pisemna diagnoza i indywidualny plan terapii. Rodzicom przekazywane są również wskazówki terapeutyczne do realizacji w domu.

Terapia SI może być prowadzona tylko przez certyfikowanych terapeutów metody integracji sensorycznej. Terapia SI jest rodzajem „naukowej zabawy” podczas której dziecko bawiąc się (np. huśta się na platformie, toczy w beczce itp.) poprawia integrację sensoryczną przez co wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw rozwoju. W rezultacie pojawiają się konkretne umiejętności jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

Podczas terapii terapeuta dostarcza dziecku kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych poprzez różnorodne ćwiczenia dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka.

Wśród wielu wymiernych korzyści jakie daje terapia Si można wymienić:

 • poprawę równowagi,
 • poprawę koordynacji ruchowej,
 • poprawę koncentracji na zadaniu,
 • zmniejszenie nadmiernej wrażliwości na bodźce,
 • zaspokajanie potrzeby ruchu,
 • poprawę schematu ciała,
 • poprawę percepcji wzrokowej,
 • poprawę umiejętności zaplanowania i wykonania nowych czynności,
 • wszystkie wyżej wymienione czynniki mają duży wpływ na poziom funkcjonowania dziecka w domu i szkole.

  © 2009 PRAXIS      
  Zamknij Zamknij